Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Ktur

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Êa Ktur, Xã Êa Ktur, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Min Byă
Ghi chú: