Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Knuôp và Êa Păc

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Êa Kuôp, Xã Cữ Ni, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Truyền Đạo Y-Ga Niê
Ghi chú:  

,