Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Khít

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 250 buôn Êa Khít, Xã Êa Bhôk, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Piơk Bdap, YDhiêng Niê
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: 8 buôn Êa Khít, Xã Êa Bhôk, Huyện Krông Ana, Đăk Lăk