Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa K’Nuôg

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Êa K’Nuôg, Xã Cữ Ni, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Truyền Đạo Y-Tôn Niê
Ghi chú: