Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Êa Anõ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cữ Kbô, Thị Trấn buôn Hồ, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Blõ Niê Kdăm
Ghi chú: Địa chì nhà: Xã Pông Drang, Thị Trấn Buôn Hồ, Huyện Krông Bũk, Đăk Lăk