Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dur

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dur, Xã Dur Kmăm, Thị Trấn Buôn Trăp, Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Nay Phong
Ghi chú: