Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Drơng Prong

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Drỡng, Xã Cữ Pỡng, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá Đặc Trách Y Blơh Niê Kdăm
Ghi chú: