Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Drông

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Alê Gõ, Xã Êa Drông, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Nõ Uông
Ghi chú:

  Địa chỉ nhà: Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng,Đăklăk

Phụ tá Đặc Trách Y Sut Mlô, Y Cun NiêBuôn Klat, Xã Êa Drông, Huyện Krông Bũk, Đăk Lăk