Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dlung

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dlung, Xã Êa Siên, Huyện Krông Bũk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Nay Jônh