Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Djã

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Djă, Xã Cữ Huê, Huyện Êa Kar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Pin Mlô
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 42 Buôn Mơua, Xã Cư Huê, Huyện Êa Kar, Đăk Lăk