Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dhũng B

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Buôn Hdũng, Xã Êa Mdroh, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Đhăm Niê Hrah