Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dhũng A

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Hdũng, Xã Cữ Mgar, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Min Niê