Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dăng B

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 160 Quốc Lộ 14, Km 16, buôn Cuôr Dăng, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Bhênh Ayun
Ghi chú: