Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dak Rmuôn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Quảng Thành, Thịc Trấn Gia Nghĩa, Huyện Đăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Mblar
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Thôn 3, Xã Dak Rtih, Huyện Dak Nông,Đăk Nông