Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dăk Rla

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dăk Rla, Xã Dăk Gân,Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Njăng (Điều Danh)
Ghi chú:

 Địa chỉ nhà: 116 Bu Dăk, Xã Thuận An,Huyện Đăk Mil,Đăk Nông