Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Cữ Phiang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Cữ Phiang, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Nguyên Niê