Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ciêng Kao

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Ciêng Kao, Xã Đăk Phơi,Huyện Lăk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Thih Kuan
Ghi chú: Phụ tá Đặc Trách  Y Tiêng Srũk