Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Sir

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1c, Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Ntil (Tin)
Ghi chú: