Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Rte

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Tín, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: T Đặc Trách Điểu Xiar
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 82 Thôn 2, Xã Dăk R’Tih, Huyện Dăk R’Lấp,Đăk Nông