Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Mlanh 1

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 82 Thôn 2, Xã Dăk R’tih, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Dăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Xiar
Ghi chú: