Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Jrah

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạo Nghĩa, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Mpỹu
Ghi chú:

 Điểu Mruônh B - Thôn 4, Xã Dăk R’Tih, Huyện Dăk R’Lấp,Đăk Nông