Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Dõng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Dăk R’Tíh, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: K Đặc Trách Điểu Saré (A)
Ghi chú: