Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Dâr

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nhơn Cơ, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu N’Srai
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Thôn 3, Xã Dăk R’Tih, Huyện Dăk R’Lấp,Đăk Nông