Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Dăk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 51 ấp Bu Dăk, Xã Thuận An, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Rmah Loan; Y Nathan
Mobilephone: 0914-142.643
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Y Chă

 83 buôn Bu Đăk, Xã Thuận An,Huyện Đăk Mil,Đăk Nông

Phó Quản Nhiệm: Y Chă - 40 buôn Bu Đăk, XãThuận An, Huyện Đăk Mil,Đăk Nông