Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Bu Bong

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bũk So, Huyện Kiến Đức
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Phi
Ghi chú:

Điểu Lanh - Thôn 3, Xã Dăk Bũk So, Huyện Dăk R’Lấp,Đăk Nông