Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Briêng B

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 110 Buôn Briêng B, Xã Êa Kniếc, Huyện Krông Păc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Duê Adrỡng
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 97 Buôn Briêng B, Xã Êa Kniết,Huyện Krông Păc,Đăklăk