Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Blăk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Blăk, Xã Cữ Pui, Huyện Krông Bông
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Nguyên Niê
Ghi chú: