Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Biăp

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Bíăp, Xã Yang Tâo, Huyện Lăk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Jiam Long Ding
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: Ấp Ciêng Cao, X.Đăk Phơi,YNă Bhôk, Đăklăk