Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Aỹun

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Aỹun, Xã Cữ Pỡng,Huyện H.Krông Buk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Chôn Mlô
Ghi chú: Phụ tá: Truyền Đạo Y Duân Niê