Leaderboard Ad

Hội Thánh Bu Rwuah

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Bu Rwuah, Xã Dăk Ndrung, Huyện Dăk Song, Dăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu N’Srứt