Leaderboard Ad

Hội Thánh Bu Nung

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Bu Nung, Xã Dăk Rung, Huyện Dăk Song, Dăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Sôn