Leaderboard Ad

Hội Thánh Bu Njang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Bu Njang, Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Dăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách. Y Chrơih
Ghi chú:  Thôn Rlông, Xã.Dăk Môl