Leaderboard Ad

Hội Thánh Bu N’Đâr

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Dăk Tih, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Khươn
Ghi chú: