Leaderboard Ad

Hội Thánh Bu Jri

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Bu Jri, Xã Dăk Môl, Huyện Dăk Song
Tỉnh/Bang: Đắk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Quản Nhiệm. Mục sư Nhiệm chức. Y Grương
Ghi chú: 51 Bu Dăk, X.Thuận An, H.Dăk Mil, Dăk Nông