Leaderboard Ad

Hội Thánh Bôn Phu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Bôn Tý, Xã La R’Tô, Huyện Ayunpa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: K’sor Brao
SĐT văn phòng: 059-3652.130
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 08 Trần Quốc Toản, TT.Ayunpa, H.Ayunpa, Gialai