Leaderboard Ad

Hội Thánh B.Knir + B.Tiêô

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp B.Tiêo +B.Knir, Xã Êa Tiêo,Huyện Krông Ana
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Kdeng B Yă