Leaderboard Ad

Hội Thánh B.Kmrỡng Prõng A

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Kmỡng Prong A, Xã Êa tu
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Đhăm Aliô
Ghi chú: