Leaderboard Ad

Hội Thánh Bình Tây

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 107 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Thái Phước Trường
SĐT văn phòng: 08-3855.2693
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 716A Hậu Giang, Phường 12, Quận 6  Phụ tá: Mục Sư Nhiệm Chức Hứa Diệu Huy