Leaderboard Ad

Hội Thánh Bình Giã

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 251 Bình Giã, Phường 8
Thành phố: Vũng Tàu
Tỉnh/Bang: Bà Rịa Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Email: msnguyenvtvn@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Lê Văn Nguyện
SĐT văn phòng: 064-3811.555
Mobilephone: 0913-671.304
Ghi chú: Kiêm Nhiệm  Hội Thánh Bến Đình