Leaderboard Ad

Hội Thánh Bến Tre

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Thị Xã Bến Tre
Tỉnh/Bang: Bến Tre
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Tăng Văn Hi
SĐT văn phòng: 075-3822.913
Ghi chú: Phụ Tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức  Nguyễn Thành Lạc