Leaderboard Ad

Hội Thánh B.Đôn va B.Tul

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Êa Wen, Krông Ana, Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Nữ Buôn Yă