Leaderboard Ad

Hội Thánh B.Alê + Mnguan

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Alê+Mnguan, Xã Êa Hồ, Huyện Krông Năng
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Djhuêng Mlô
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Buôn Dũn thôn 3, Xã Êa Hồ, Huyện Krông Năng, Đăk Lăk