Leaderboard Ad

Hội thánh Bắc Sơn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn, Bắc Sơn
Tỉnh/Bang: Lạng Sơn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Thư ký Hội thánh Triệu Long Thọ
SĐT văn phòng: (025) 3739711
Ghi chú: