Leaderboard Ad

Hội Thánh Bạc Liêu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 3/1 Võ Thị Sáu, Phường 7, Thị Xã Bạc Liêu
Tỉnh/Bang: Bạc Liêu
Quốc gia: Việt Nam
Email: Maiphe_blu@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Mai Văn Phê
SĐT văn phòng: 0781-3822.192