Leaderboard Ad

Hội Thánh Bà Rịa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 18 Cách Mạng Tháng 8, KV.Hương Giang, Thị xã Bà Rịa
Tỉnh/Bang: Bà Rịa Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Email: tvnguyenbr@yahoo.com
Mục sư: Truyền Đạo Nguyễn Văn Thắng
SĐT văn phòng: 064-3826.589
Ghi chú: