Leaderboard Ad

Hội Thánh Ba Ngòi

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 47 Tỉnh lộ 9, Phường Ba Ngòi, Thị Xã Cam Ranh
Tỉnh/Bang: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Công Trứ
SĐT văn phòng: 058-3855.950
Ghi chú: Hộp thư 3 Thăng Bình