Leaderboard Ad

Hội Thánh An Bình

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 46 Quốc lộ 30, ấp An Định, Xã An Bình
Thành phố: Cao Lãnh
Tỉnh/Bang: Đồng Tháp
Quốc gia: Việt Nam
Email: thithien_2004@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Lê Thanh Bạch
SĐT văn phòng: 067-3854.561
Ghi chú: