Leaderboard Ad

Hội Thánh Ai Ka

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Ka, Huyện Chữ Pah
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Rcơm Bô
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Hẻm Plei Breng 1, ấp Plei Breng, X.La Dêr, H.La Grai, Gia Lai