Leaderboard Ad

Hội Chúng Ngũ Tuần Việt Nam – Pentecostal Assemblies Of Viernam

0
Bình Luận:
Tên: Viernam Hội Chúng Ngũ Tuần Việt Nam - Pentecostal Assemblies Of
Địa chỉ: 67/8/10 Huỳnh-Khương-An, P.5, Q.Gò-Vấp
Hệ phái: Hội Chúng Ngũ Tuần Việt Nam - Pentecostal Assemblies Of Viernam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: Pastorsepaovn@yahoo.com
SĐT văn phòng: 08 6289 0045
Ghi chú:

BAN ĐIỀU HÀNH

MS Bùi Thanh Sê   Hội Trưởng - 098 354 4260

MS Hồ Đức Tuấn   Tổng Thư ký

MS Trần Thi Ngọc Trinh   Tổng Thủ Quỹ

MS Ngô Minh Được   Tổng Ủy Viên