Leaderboard Ad

Hội Thánh Da La

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Quốc lộ 27 ấp Dạ La, Xã Đầm Rông, Huyện Lạc Dương
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Quản Nhiệm Truyền đạo Krá Jăn Ha Siêng